روغن پاک کننده اپیلاسیون اطلس

۵۵,۰۰۰ تومان

روغن پاک کننده اپیلاسیون اطلس

روغن پاک کننده بعد از اپیلاسیون استفاده می شود که باقی مانده مواد اپیلاسیون را در خود حل می کند و پوست را تمیز کرده و باعث شادابی و لطافت پوست می شود.